اعضاء هیأت مدیره

صادق افشار
رئیس هیأت مدیره
محمدرضا برزگر بفروئی
مدیرعامل
ولی فهیمی
قائم مقام مدیرعامل
احمد مجیدی
عضو هیأت مدیره
عبدا. نوروزی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
محمدرضا منتظری
نایب رئیس و عضو هیأت مدیره
سید محمود علمائی
عضو هیأت مدیره
مهدی مهری
عضو هیأت مدیره
اردشیر گروسی
عضو علی البدل
مهدی ابراهیمی
بازرس علی البدل
سید حسین میرشفیع
بازرس
عباس مازوچی
عضو علی البدل