خانه اخبار انعقاد توافقنامه با شرکت کیان افق هیربد

انعقاد توافقنامه با شرکت کیان افق هیربد

0
45
چاپ این مطلب
با استعانت از خداوند متعال و به منظور به ثمر رسیدن اهداف انجمن خیرین راه و ترابری و خیرین محترم ، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸توافقنامه ای فی مابین شرکت کیان افق هیربد به نمایندگی آقای سعید حاج هاشمی رییس محترم هیات مدیره شرکت و انجمن خیرین راه و ترابری به نمایندگی آقای سید حسین میرشفیع مدیر عامل انجمن و همچنین  آقای رضا نفیسی رییس محترم مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی بعنوان نماینده وزارتخانه در خصوص استقرار سیستم ثبت کد واحد رویدادهای ترافیکی و موقعیت مکانی تصادفات منعقد گردید.

این دیدگاه بسته شده است.