خانه اخبار برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی انجمن خیرین راه و ترابری

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی انجمن خیرین راه و ترابری

0
97
چاپ این مطلب
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن خیرین راه و ترابری روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ ساعت ۷ صبح در سالن جلسات شهید همت وزارت راه و شهرسازی با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس میرشفیع مدیر عامل محترم انجمن خیرین گزارشی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹ را به استماع اعضای هیات امنا رساندند و سپس آقای مهدی ابراهیمی بازرس اصلی انجمن نیز گزارش عملکرد ریالی انجمن طی سال ۱۳۹۹ را به استماع اعضا رسانید و در انتها تراز و بیلان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید.همچنین تصویب گردید اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن ، مدیر عامل و بازرسین کماکان در سمت های خود ادامه فعالیت نمایند.

این دیدگاه بسته شده است.