حمایت های انجمن

حمایت‌های دولتی (برای کمک به خیرین به منظور اجرای پروژه‌ها):

  • تأمین تمامی قیر مورد نیاز برای روسازی آسفالتی راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار
  • امکان مشارکت دولت در اجرای خط‌کشی، نصب علائم و ارتباطات در مناطق محروم و نیازمند
  • امکان تأمین زمین و اجرای راه‌های دسترسی برای احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی و تسهیلات میان راهی
  • پرداخت ۵۰ درصد از هزینه اجرای پروژه های مورد نظر در مناطق محروم و نیازمند با تأیید انجمن خیرین راه و ترابری
  • تأمین ماشن‌آلات راهسازیبه صورت امانی به منظور اجرای پروژه‌های خیرین
  • امکان معرفی خیرین به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی به منظور اجرای پروژه در مناطق محروم و نیازمند با تأیید انجمن خیرین راه و ترابری