خانه اخبار رییس انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان رضوی منصوب شد.

رییس انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان رضوی منصوب شد.

0
454
چاپ این مطلب
طی حکمی از سوی آقای مهندس سید حسین میرشفیع مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری ، آقای مهندس محمد رضا شکیبا بعنوان رییس نمایندگی انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان رضوی منصوب گردید.

در ابلاغ ایشان آمده با استعانت از خداوند متعال در انجام این امر مهم و کمک رسانی به مناطق محروم و ارتقاء ایمنی حمل و نقل در راستای اهداف و برنامه های مورد نظر موفق باشید.

این دیدگاه بسته شده است.