خانه اخبار تقدیم نشان جشنواره جوانه های راه به برگزیدگان

تقدیم نشان جشنواره جوانه های راه به برگزیدگان

0
328
چاپ این مطلب
نشان و لوح جشنواره به نفرات اول تا سوم هر رشته بهمراه جوایز نقدی اهدا گردید.


این دیدگاه بسته شده است.