خانه اخبار اولین عضو جدید در سال ۱۳۹۷به انجمن پیوست

اولین عضو جدید در سال ۱۳۹۷به انجمن پیوست

0
174
چاپ این مطلب

آقای مهندس مجید برازنده طهرانی در سال ۱۳۹۷ اولین عضو جدید انجمن خیرین راه وترابری با تکمیل فرم عضویت به این انجمن پیوستند. ایشان از مدیران سابق وزارت راه و ترابری بوده و در پست های مدیریتی مشغول بکار بوده اند.

این انجمن  عضویت ایشان را درانجمن خیرین راه و ترابری گرامی میدارد و امیدوار است از تجربیات ایشان بهره مند گردد.

این دیدگاه بسته شده است.