خانه اخبار برگزاری جلسه مجمع عادی سالیانه انجمن خیرین راه و ترابری

برگزاری جلسه مجمع عادی سالیانه انجمن خیرین راه و ترابری

0
469
چاپ این مطلب

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن راه و ترابری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۷/۳۰ صبح در محل دفتر انجمن و با حضور اعضا تشکیل و پیرامون دستور جلسه مجمع بحث و تبادل نظر گردید.در این نشست ضمن استماع به گزارش بازرس انجمن عملکرد سال ۹۷ نیز به تصویب رسید.

این دیدگاه بسته شده است.