خانه اخبار آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییر مدیر عامل

آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییر مدیر عامل

0
275
چاپ این مطلب
روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ در شماره ۲۱۴۳۷ صفحه ۴۲ خود آخرین تغییرات انجمن خیرین راه و ترابری که انتخاب مدیر عامل جدید جناب آقای مهندس سید محمود علمایی بود را به چاپ رساند.

این دیدگاه بسته شده است.