خانه اخبار انتصاب مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری

انتصاب مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری

0
290
چاپ این مطلب
در جلسه مورخ ۲۳/۷/۹۷ هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری که با حضور اعضای انجمن آقایان صادق افشار ،  سید محمود علمایی ،عبداله نوروزی ، محمد رضا برزگر ، مهدی مهری ، اردشیر گروسی  ،  ولی فهیمی ، محمد رضا پورعلی و حسین هراتی برگزار گردید آقای سید محمود علمایی به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۵/۹۷ و مجوز مورخ ۳/۷/۹۷ وزارت کشور ،بعنوان مدیر عامل انجمن خیرین راه وترابری به مدت ۲ سال معرفی گردیدو مراسم معارفه ایشان نیز بعمل آمد. پیش از این آقای مهندس احمد مجیدی مدیرعاملی انجمن را بر عهده داشتند.

این دیدگاه بسته شده است.