خانه اخبار برگزاری نشست مشترک

برگزاری نشست مشترک

0
307
چاپ این مطلب
آقای مهندس علمایی مدیر عامل انجمن خیرین راه وترابری روز چهار شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴نشست مشترکی با آقای ذهبیون مدیر مسئول شبکه اطلاع رسانی تین نیوز در دفتر انجمن خیرین راه و ترابری واقع در ساختمان شهید دادمان برگزار کردند و پیرامون نحو همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.در این نشست آقایان محمد رضا منتظری نایب رئیس هیات مدیره و مهدی مهری از اعضای هیات مدیره نیز حضور داشتند. 
این دیدگاه بسته شده است.