خانه اخبار تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری

تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری

0
274
چاپ این مطلب
  • جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور اعضای انجمن آقایان صادق افشار رییس هیات مدیره ؛ سید محمود علمایی مدیر عامل ؛ احمد مجیدی عضو هیات مدیره ؛ عبداله نوروزی خزانه دار ؛ محمد رضا منتظری نایب رییس ؛ اردشیر گروسی عضو هیات مدیره ؛مهدی ابراهیمی بازرس علی البدل و همچنین با حضور مدعوین آقایان فهیمی ؛ پورعلی و هراتی تشکیل و هر یک از اعضا پیشنهاداتی پیرامون مصوبات جلسه قبل ارائه نمودند  .
این دیدگاه بسته شده است.