خانه اخبار جلسه با مدیر عامل مهندسین مشاور راهیاب ملل

جلسه با مدیر عامل مهندسین مشاور راهیاب ملل

0
274
چاپ این مطلب
آقای مهندس سید محمود علمایی مدیر عامل محترم انجمن خیرین راه وترابری روز سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۱ در دفتر انجمن جلسه مشترکی با آقای  مهندس رستمی مدیر عامل محترم مهندسین مشاور راهیاب ملل و از حامیان انجمن خیرین راه و ترابری برگزار و بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت های انجمن پرداختن .

این دیدگاه بسته شده است.