خانه اخبار جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه وترابری

جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه وترابری

0
252
چاپ این مطلب

  • جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور اعضای هیات مدیره آقایان صادق افشار رییس هیات مدیره ؛ سید محمود علمایی مدیر عامل ؛ احمد مجیدی عضو هیات مدیره ؛ عبداله نوروزی خزانه دار ؛ محمد رضا منتظری نایب رییس ؛  محمد رضا برزگر عضو هیات مدیره ، مهدی مهری عضو هیات مدیره و همچنین با حضور آقایان  ؛ پورعلی و هراتی تشکیل و هر یک از اعضا مطالبی پیرامون دستور کار جلسه  ارائه نمودند  .
این دیدگاه بسته شده است.