خانه اخبار محمد اسلامی از مجلس شورای اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت.

محمد اسلامی از مجلس شورای اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت.

0
232
چاپ این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برنامه های پیشنهادی مهندس محمد اسلامی و همچنین با بررسی عملکرد گزینه پیشنهادی رئیس جمهور با ۱۵۱ رای مثبت به تصدی مهندس محمد اسلامی در کرسی وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

این دیدگاه بسته شده است.