خانه اخبار تقویت همکاری مابین سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با انجمن خیرین راه و ترابری

تقویت همکاری مابین سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با انجمن خیرین راه و ترابری

0
211
چاپ این مطلب
اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱  با آقای مهندس حسن نیا معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در محل دفتر ایشان جلسه ای برگزار کردند و پیرامون تقویت همکاری فی مابین انجمن خیرین راه و ترابری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه که آقایان صادق افشار رییس هیات مدیره ، سید محمود علمایی مدیر عامل ، احمد مجیدی ، عبداله نوروزی و مهدی مهری از اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین حضور داشتند آقای مهندس حسن نیا نماینده تام الاختیار خود را جهت همکاری با انجمن خیرین معرفی کردند. ایشان ضمن معرفی آقای مهندس مطاعی معاون راهداری سازمان ابراز امیدواری کردند همکاری فی مابین

تقویت و ارتقا یابد.

 

 

این دیدگاه بسته شده است.