خانه اخبار حضور آقایان مهندس مطاعی و مهندس رودباری در جلسه هیئت مدیره انجمن

حضور آقایان مهندس مطاعی و مهندس رودباری در جلسه هیئت مدیره انجمن

0
210
چاپ این مطلب
جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۱۳ در دفتر انجمن خیرین راه و ترابری و با حضور جناب آقای مهندس مطاعی معاون محترم راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و جناب آقای رودباری مدیرکل محترم راههای روستایی و فرعی سازمان راهداری و اعضای هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید.

در این جلسه پیرامون انعقاد تفاهمنامه بین انجمن خیرین راه و ترابری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بحث و تبادل نظر گردید.

این دیدگاه بسته شده است.