خانه اخبار انتصاب آقای محمد حسین جوانمردی بعنوان قائم مقام مدیر عامل انجمن

انتصاب آقای محمد حسین جوانمردی بعنوان قائم مقام مدیر عامل انجمن

0
280
چاپ این مطلب
  • انتصاب آقای محمد حسین جوانمردی بعنوان قائم مقام مدیر عامل انجمن.

به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین راه وترابری در حکمی که به امضای آقای سید محمود علمایی رسیده آمده است:

نظر به تعهد ، تجارب و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم بعنوان قائم مقام مدیر عامل انجمن منصوب میشوید.

متن حکم بشرح ذیل می باشد.

این دیدگاه بسته شده است.