خانه اخبار حضور انجمن خیرین راه و ترابری در نمایشگاه مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شهری

حضور انجمن خیرین راه و ترابری در نمایشگاه مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شهری

0
730
چاپ این مطلب
حضور انجمن خیرین راه و ترابری در نمایشگاه مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شهری

غرفه انجمن خیرین راه و ترابری در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن ؛ شهرسازی و باز آفرینی شهری که از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی  برگزار گردید حضور فعال داشت.

این دیدگاه بسته شده است.