خانه پروژه ها پروژه های در انتظار خیرین در انتظار خیر – بازگشایی راههای روستاهای بخش پارود شهرستان سرباز

در انتظار خیر – بازگشایی راههای روستاهای بخش پارود شهرستان سرباز

0
758
چاپ این مطلب
بمنظور بازگشایی ۶ کیلومتر از راههای روستایی ؛ روستاهای جکوکی _ گیشتری دپ _ قادر آباد _سموکان دپ _ کاشک در حوزه بخش پارود شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان  با جمعیتی حدود ۶۰ خانوار واعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال  مورد نیاز می باشد.

این پروژه در انتظار خیرین استانی و دیگر خیرین محترمی می باشد که دست یاری به سوی این منطقه محروم بدهد تا باقیات الصالحات ابدی برای ایشان گردد.

این دیدگاه بسته شده است.