خانه اخبار برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری در سال ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری در سال ۱۳۹۸

0
566
چاپ این مطلب
ولین جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ در دفتر انجمن خیرین راه و ترابری و با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و مدعوین محترم آقایان مهندس افشار ، مهندس علمایی ، مهندس برزگر ، مهندس میرشفیع ، مهندس نوروزی ، مهندس مهری ، مهندس جوانمردی ، مهندس گروسی و آقای دکتر ذاکر مدیر کل محترم دفتر نگهداری راههای روستایی و فرعی سازمان راهداری  تشکیل گردید. دستور کار جلسه فوق العاده در خصوص چگونگی امداد رسانی به سیل زدگان از طرف انجمن خیرین بود.

این دیدگاه بسته شده است.