خانه اخبار از سوی وزیر راه و شهرسازی ،مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری بعنوان مشاور و نماینده وزیر در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه منصوب شد.

از سوی وزیر راه و شهرسازی ،مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری بعنوان مشاور و نماینده وزیر در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه منصوب شد.

0
650
چاپ این مطلب

از سوی وزیر راه و شهرسازی ،مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری بعنوان مشاور و نماینده وزیر در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حکمی سیدحسین میرشفیع را به‌عنوان مشاور و نماینده وزیر در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است:

«با توجه به تجربه، تخصص، تعهد و سابقه مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به‌عنوان «مشاور وزیر و نماینده اینجانب در امور توسعه زیربنایی و طرح‌های ویژه» وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید تا با همکاری معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه و در ارتباط با وزارتخانه‌ها و استانداری‌های ذیربط تحقق اهداف بخش حمل‌ونقل را پیگیری نمایید.

این دیدگاه بسته شده است.