خانه اخبار انتصاب مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری

انتصاب مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری

0
440
چاپ این مطلب
انتصاب مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری

در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۹۸ هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری که با حضور اعضای انجمن آقایان صادق افشار، عبداله نوروزی ، سید محمود علمایی ، محمد رضا برزگر ، مهدی مهری، مهدی ابراهیمی ، سید حسین میرشفیع ، محمد رضا منتظری ، محمد حسین جوانمردی ، حسین هراتی و محمد رضا پورعلی تشکیل گردید ، آقای مهندس سید حسین میرشفیع بعنوان مدیر عامل جدید انجمن خیرین راه و ترابری انتخاب و از زحمات آقای سید محمود علمایی تقدیر وتشکر گردید.

روابط عمومی انجمن خیرین راه وترابری

این دیدگاه بسته شده است.