خانه اخبار انعقاد تفاهمنامه با موسسه خیریه همراه افق قریب

انعقاد تفاهمنامه با موسسه خیریه همراه افق قریب

0
372
چاپ این مطلب

در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ تفاهمنامه ای مابین انجمن خیرین راه و ترابری و موسسه خیریه همراه افق قریب منعقد گردید.

این تفاهمنامه در خصوص تامین دال پیش ساخته ۱۴ دستگاه پل در محور ملکن استان هرمزگان در منطقه محروم بشاگرد ساخته  و نصب خواهد شد.

این دیدگاه بسته شده است.