خانه اخبار اولین نشست کار گروه آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راههای کشوردر سالجاری

اولین نشست کار گروه آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راههای کشوردر سالجاری

0
448
چاپ این مطلب
در اولین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راههای کشور در وزارت راه و شهرسازی در سال جاری که با حضور جناب آقای مهندس میرشفیع مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری و سایر اعضای این کارگروه روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۹ صبح در سالن جلسات طبقه دهم برگزار گردید پیشنهاد انجمن در خصوص برگزاری جشنواره سراسری دانش آموزی با موضوع ایمنی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش مطرح و مورد تصویب کارگروه آموزش قرار گرفت. 

این دیدگاه بسته شده است.