خانه اخبار تمدید پروانه فعالیت انجمن خیرین راه و ترابری

تمدید پروانه فعالیت انجمن خیرین راه و ترابری

1
437
چاپ این مطلب
در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰ه مورخ ۶/۶/۹۵ هیات محترم وزیران و به موجب موافقت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد پروانه فعالیت انجمن خیرین راه و ترابری به شماره ثبت ۳۴۰۰۲ از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ برای مدت چهار سال توسط وزارت محترم کشور تمدید گردید.

این دیدگاه بسته شده است.