خانه اخبار انعقاد توافقنامه با گروه جهادی شهدای جبهه مقاومت

انعقاد توافقنامه با گروه جهادی شهدای جبهه مقاومت

0
268
چاپ این مطلب
در تاریخ ۹۹/۰۳/۱۸ توافقنامه مشارکت خیرین ما بین انجمن خیرین راه و ترابری و گروه جهادی شهدای جبهه مقاومت در خصوص احداث راه روستایی در شهرستانهای ایذه و دزفول استان خوزستان و با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منعقد گردید.

در این توافقنامه مقرر گردید گروه جهادی شهدای جبهه مقاومت نسبت به نقشه برداری ، طراحی مسیر و انجام عملیات بازگشایی و نظارت بر اجرا مطابق ضوابط فنی شامل کلیه عملیات خاکی و ابنیه مورد نیاز جمعا به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر را انجام دهند.

ضمنا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  نیز متعهد گردید اجرای آسفالت مسیر مطابق مشخصات راههای روستایی را به انجام رساند.

راههای روستایی  در شهرستانهای ایذه و دزفول استان خوزستان شامل :

۱- ره روستایی شله وان به پلم

۲- راه روستایی بابا روز بهان به دارخلک

۳- راه روستایی کله گرگی به دنیاران

این توافقنامه با حضور آقایان مهندس میرشفع مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری از یک سو و آقای محمد خواجوی و هیات همراه بعنوان خیر از سوی دیگر و همچنین نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به امضا رسید.

این دیدگاه بسته شده است.