خانه اخبار رییس نمایندگی انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان شمالی منصوب شد.

رییس نمایندگی انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان شمالی منصوب شد.

0
417
چاپ این مطلب
طی حکمی از سوی آقای مهندس سید حسین میرشفیع مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابری ، آقای مهندس علی اصغر بدیعی مقدم بعنوان رییس نمایندگی انجمن خیرین راه و ترابری در استان خراسان شمالی منصوب گردید.

در ابلاغ ایشان آمده با استعانت از خداوند متعال در انجام این امر مهم و کمک رسانی به مناطق محروم و ارتقاء ایمنی حمل و نقل در راستای اهداف و برنامه های مورد نظر موفق باشید.

این دیدگاه بسته شده است.