خانه اخبار جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد( سمن ها ) تشکیل گردید

جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد( سمن ها ) تشکیل گردید

0
504
چاپ این مطلب

بمنظور بررسی زمینه های همکاری سازمان های مردم نهاد ( سمن ها ) با کمیسیون ایمنی راههای کشور و همچنین نقش سمن ها در ارتقای ایمنی و کاهش تلفات رانندگی ، جلسه هم اندیشی با موضوع مطالبه گری در روز دو شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ و به همت انجمن خیرین راه و ترابری دردفتر انجمن تشکیل گردید .

در این جلسه که به میزبانی انجمن خیرین راه و ترابری تشکیل گردید آقایان مهندس بخارایی و مهندس رزاق منش از جمعیت طرفداران ایمنی راهها آقای دکتر قریب از انجمن پیشگیری از حوادث غیر طبیعی خانم دکتر صادق نژاد از انجمن زنان علیه سوانح ترافیکی آقایان مهندس میرشفیع ، مهندس جوانمردی و پورعلی از انجمن خیرین راه و ترابری حضور داشتند هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین مقرر گردید این جلسات بصورت مستمر و هر ماه به میزبانی یکی از سمن ها برگزار گردد و نتایج آن به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارائه گردد.

این دیدگاه بسته شده است.