خانه اخبار تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری

تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری

0
408
چاپ این مطلب
جلسه هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ با حضور آقایان افشار ، میرشفیع ، مجیدی ، برزگر ، نوروزی ، پورعلی ، هراتی و با دعوت از آقایان خاوری معاون محترم راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و آقای خانقایی مدیر کل محترم ساخت راه روستایی سازمان راهداری تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن تشکر از حضور مدیون ، آقای مهندس خاوری از سوی ریاست محترم سازمان راهداری  بعنوان نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در انجمن خیرین نیز معرفی شدند و دیدگاههای انجمن خیرین راه و ترابری به استحضار ایشان رسید.

در ادامه آقای مهندس خاوری گزارشی از وضعیت راههای روستایی اعم از اعتبارات و کمبودها به استحضار اعضای انجمن رساندند و از طرح ابرار جهت آسفالت راههای روستایی استانها خبر دادند.

این دیدگاه بسته شده است.